درباره ما

معرفی هلدینگ تخصصی آموزش مهارت
هلدینگ تخصصی آموزش محور دپارتمان سلامت مرکز شهید رجایی سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان متشکل از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در گروه های شغلی بهداشت و ایمنی ،کشاورزی و گیاهان دارویی ، امور مالی بازرگانی و هنرهای نمایشی و معماری در چهار دپارتمان مجزا مشغول فعالیت می باشد .این مجموعه با بهره گیری از مربیان مجرب و تحصیلکرده و مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای در محیط های کارگاهی استاندارد ضمن آموزش مهارت پایدا در زمینه های مختلف دیگر از قبیل تدوین استانداردهای آموزشی ، آموزشهای مجازی و نوین ، تحقیق پژوهش و همچنین ایجاد اشتغال پایدار را از رسالتهای خود می داند .از دستاوردهای این دپارتمان برگزاری بیش از 100 دوره و معرفی به کار بیش از 50 نفر به بازار کار می باشد .
اين مجموعه تخصصي در اصفهان شامل آموزشگاههاي:
  • آموزشگاه يانا (در رشته هاي بهداشت و ايمني و مراقبت زيبايي)مختص خانم ها
  • آموزشگاه پرستش(در رشته هاي بهداشت و ايمني و مراقبت زيبايي) مختص آقايان
  • آموزشگاه راه سبز (در رشته هاي گياهان دارويي، امور باغي و زراعي، امور شيلات و آبزي، امور دام و ماکيان)