دپارتمان مراقبت و زيبايي

اين دپارتمان در راستاي آموزش اصولي و به روز رشته آرايشگري بانوان با اساتيد به نام و متبحر صنفي در اصفهان همکاري کرده و دوره هاي شينيون، کوتاهي، رنگ و لايت و ... برگزار مي کند.